Under den siste forhandlingsrunden forrige uke i Washington, D.C., ble det oppnådd en internasjonal avtale for å forhindre uregulert fiske i det sentrale arktiske havet.

– Jeg er glad for at partene har kommet til en avtale om å motvirke uregulert fiske i Arktis og styrke samarbeidet i forskning.

Avtalen er viktig for styringen av havene rundt Nordpolen, og det legger til den globale innsatsen for å dempe uregulert fiske, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (konservativt parti).

Avtalen forplikter de fem arktiske kyststater i Norge, Russland, USA, Canada og Danmark / Grønland / Færøyene samt Japan, Sør-Korea, Island og EU – som også har store fiskeflåter – å avstå fra ethvert fremtidig uregulert fiske i de internasjonale farvannene i Arktis.

Avtalen vil også lette samarbeidende internasjonal forskning for å holde styr på fiskebestandene og økosystemene de kommende årene. Slike undersøkelser vil være viktige for overvåking av klimaendringene på økosystemene i det arktiske hav.

– Jeg vil fremheve viktigheten av samarbeidsforskningen spesielt. Dette vil være en langsiktig innsats som vil fortelle oss mye om endringer som skjer i det sentrale arktiske havet, sier Norges fiskeriminister Per Sandberg (Fremskrittspartiet).
Det er usannsynlig å være kommersielt fiske i denne delen av Arktis i nær fremtid. Partene ble enige om at det ikke er nødvendig å etablere en ny regional fiskeriforvaltningsorganisasjon for tiden.

– Avtalen bringer svært viktige land inn i arbeidet, noe som vil styrke vår kunnskap om utviklingen i de høye arktiske farvannene, slik at vi er klare hvis fiskebestander flytter inn i dette området, sier Sandberg.

– Norge kan også bruke kunnskapen som er oppnådd i arbeidet i Fiskerikommisjonen for det nordøstlige Atlanterhavet (NEAFC) hvis regulering og kommersielt fiske blir sannsynlig i NEAFCs forvaltningsområde nord for nasjonalområdene, la fiskeriministeren til.