Fra 1. januar 2017 må de som søker norsk statsborgerskap, ha bestått en muntlig norsk test på minimumsnivå A2 og en prøve i sosialstudier på norsk. Dette vil være et krav for alle mellom 18 og 67 år.

Kravet til å bestå denne testen er i tillegg til kravet om at du må fullføre undervisning i norsk eller samisk for å kunne få norsk statsborgerskap. Hvis du er mellom 55 og 67 år, er kravet om å fullføre denne opplæringen ny for deg.

De nye kravene er avgjort av Folketinget.

Hvem må oppfylle kravene?
Du må oppfylle kravene hvis du

sendt inn søknadsdokumenter til politiet etter 1. januar 2017 (selv om du hadde fylt ut søknadsskjemaet i Application Portal før 1. januar), og
er mellom 18 og 67 år når du sender inn søknadsdokumenter til politiet.
Var du ikke i stand til å få en avtale før nyttår?
UDI er klar over at i flere politidistrikt var det ingen tilgjengelige avtaler for innlevering av søknadsdokumenter før 1. januar 2017.

Du må derfor ikke oppfylle kravene dersom du har fylt ut søknadsskjemaet og betalt avgiften i Application Portal før 15. desember 2016, og kunne ikke få en avtale for å sende inn søknadsdokumenter til etter 1. januar 2017. (Du må ha bestilte den første tilgjengelige avtalen.)

Hvis du er under 18 år eller over fylte 67 år når du sender inn søknadsdokumenter til politiet, trenger du ikke å møte de nye kravene i alle fall.

Hva er de nye kravene?
Du må

har fullført godkjent undervisning på norsk, eller oppfyller vilkårene for å få unntak, (dette er et nytt krav for de mellom 55 og 67 år. Hvis du er mellom 18 og 55 år, er dette kravet ikke nytt.)
har bestått en muntlig norsk test på minimum nivå A2, eller oppfyller vilkårene for å få unntak, og
har bestått en prøve i sosialstudier på norsk eller “statsborgerskapstest”, eller oppfyller vilkårene for å få et fritak
Har du allerede bestått disse testene?
Har du allerede bestått testen i sosiale studier på norsk og muntlig norsk test på minimum A2 når du deltok i undervisning i norsk og samfunnsfag, trenger du ikke å ta dem igjen nå.

Hvis du ikke er sikker på om du har bestått disse testene, vennligst kontakt kommunen (kommune) hvor du tok testene.

Ønsker du å ta testene nå?
Hvis du ikke allerede har testet, må du ta dem nå. Testene holdes bare to ganger i året.

Du finner informasjon om norske tester på nettsiden til Skills Norway (ekstern nettside).

Du finner informasjon om samfunnsstudiet på nettsiden til Skills Norway (ekstern nettside).

“Statsborgersprøven” er en ny test. Ferdigheter Norge vil publisere informasjon på deres hjemmeside (ekstern nettside) når det er mulig å registrere seg for denne testen.

Har du spørsmål om testene, må du kontakte Skills Norway.